BEZPŁATNA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 300 zł

0
Twój schowek jest pusty
0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
 • Oficjalny dystrybutor marki SIDAS w Polsce:
  Windsport Andrzej Roszkowski, Maksymilian Śpiewak Spółka Jawna
  ul. Zakopiańska 56a
  30-418 Kraków
  NIP: 6760030978
  Telefon: 508825024
  E-mail: sklep@sidas.pl
  NIP: 6760030978
 • E-mail:sklep@sidas.pl
 • Telefon508825024
 • Godziny działania sklepuOd poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 18:00

Regulamin

Regulamin sklepu Sidas


§ 1. Wstęp.

Sklep internetowy Sidas, działający pod adresem www.sklep.sidas.pl prowadzony jest przez:

Windsport A. Roszkowski, M. Śpiewak Spółka Jawna 
ul. Zakopiańska 56a
30-418 Kraków
NIP 6760030978


Poniższy regulamin określa podstawowe zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego www.sklep.sidas.pl oraz zawiera uregulowania organizacyjne Serwisu.

2. Warunki ogólne.

Sklep www.sklep.sidas.pl prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż wysyłkową artykułów znajdujących się w jego ofercie oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklepy stacjonarne. Informacje o produktach Sklep zamieszcza na stronie www.sklep.sidas.pl

§ 2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

Cena – jednostkowa cena brutto Produktu zamieszczona obok informacji o Produkcie, nie uwzględniająca jego kosztów dostawy.
Klient (Zamawiający) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w Sklepie.
Sklep - Windsport A. Roszkowski, M. Śpiewak Spółka Jawna, ul. Zakopiańska 56a, 30-418 Kraków, NIP 6760030978 lub sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.sidas.pl
Produkt (Towar) - produkty oferowane przez Sklep do sprzedaży detalicznej 
Zamówienie – zestaw Produktów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Klienta.
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

§ 3. Produkty.

1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient poprzez dokonanie Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu i w niniejszym Regulaminie.
 
2. Cena każdego towaru w Sklepie zawiera podatek VAT i podawana jest w złotych polskich (zł). 

3. Cena towaru w Sklepie nie zawiera kosztu dostawy, o wysokości którego każdorazowo decyduje Klient dokonując zamówienia. Finalna cena dla każdej umowy sprzedaży towarów określana jest w procesie składania oferty (Zamówienia), zgodnie z §3.

4. Każdy z produktów dostępnych w Sklepie jest nowy, nie posiada wad fizycznych (chyba że w opisie danego Towaru wyraźnie wskazano inaczej) i prawnych oraz został legalnie wprowadzone na polski rynek.


§ 4. Zamówienia.
Użytkownik składający zamówienie jest zobowiązany do podania prawdziwych danych, niezbędnych do realizacji zamówień.

4.1 Warunkiem niezbędnym do przyjęcia przez Sklep zamówienia i przekazania go do realizacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień i wybór sposobu dokonywania zakupów, określonych w pkt.7

4.2 Każdorazowo, po otrzymaniu przez Sklep zamówienia, wysyłana będzie automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia na adres e-mail podany przez Użytkownika.

4.3 Każde zamówienie  złożone przez Użytkownika podlega weryfikacji przez dział handlowy Sklepu. Użytkownik otrzymuje następnie kolejną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. W chwili otrzymania przez Użytkownika wiadomości informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia przez Użytkownika umowy sprzedaży zamówionego produktu ze Sklepem. Ewentualne zmiany w zamówieniu Użytkownik może wprowadzić wyłącznie poprzez kontakt z obsługą Sklepu, wysyłając wiadomość e-mail pod adres: sklep@sidas.pl i wpisując w tytule e-maila: numer zamówienia i dane Użytkownika.

4.4 Zmiany w zamówieniach i/lub anulowania zamówienia Użytkownik może dokonać do 12 godzin od momentu złożenia zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem – telefonicznie pod numerem tel. 508-825-024 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@sidas.pl

4.5 W przypadku braku dostępności części zamówionych produktów, Użytkownik zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji - tj. realizacji częściowej zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. W przypadku anulowania części lub całości zamówienia Sklep zwróci stosowną sumę na rachunek bankowy Użytkownika.

4.6 Ilość produktów przeznaczonych do sprzedaży promocyjnej lub/oraz akcji wyprzedażowych jest ograniczona i odbywa się w określonym czasie lub do wyczerpania produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień.

§ 5. Sposób dokonywania zakupów.

W zamówieniu Użytkownik dokonuje wyboru:
 • zamawianych produktów,
 • miejsca doręczenia przesyłki,
 • sposobu dostawy,
 • formy płatności
 • oraz wskazuje dane do wystawienia faktury (jeśli znajduje zastosowanie).

§ 6. Metody płatności.

6.1. Cennik zamówień obowiązujących w Sklepie dotyczy przesyłek realizowanych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

6.2. Realizacja przesyłek odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx Express lub paczkomatów Inpost.

6.3. W celu realizacji przesyłek adresowanych poza terytorium Polski należy skontaktować się ze Sklepem wysyłając wiadomość e-mail na adres: … w celu ustalenia indywidualnych warunków realizacji zamówienia.

6.4. Dokonując standardowego przelewu w polu "tytuł" należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Użytkownika.

6.5. Wybierając opcję zapłaty „szybkie płatności lub płatność kartą" za pośrednictwem dotpay.pl lub PayPal Użytkownik powinien dokonać zapłaty bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Jeśli wpłata nie wpłynie na konto Sklepu w terminie 5 dni, zamówienie zostanie anulowane.

6.6. Zwrot pieniędzy w przypadku braku produktu lub anulowania zamówienia następuje na konto bankowe Użytkownika, niezwłocznie po jego podaniu przez Użytkownika.

§ 7. Ceny i zmiana oferty.

7.1. Ceny podane przy opisach poszczególnych produktów wyrażone są w złotych polskich. Ceny obejmują wszystkie ich składniki, również należne podatki zgodne z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. 

7.3 Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie internetowej www.sklep.sidas.pl nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej zamówień.

§ 8. Warunki dostawy.

8.1. Wysyłka towaru realizowana jest w sposób wybrany przez Użytkownika w momencie składania zamówienia, na adres wskazany przez Użytkownika.

8.2. Wysyłka towaru poza granice Rzeczypospolitej Polski możliwa jest po indywidualnym uzgodnieniu z obsługą Sklepu.

8.3. Na czas otrzymania przesyłki składają się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy. Mogą się one różnić w zależności od wybranej formy płatności, opcji dostawy, a także miejsca dostawy.

8.4. Czas realizacji zamówienia:

    1. w przypadku przesyłki pobraniowej - płatnej przy odbiorze - zakupiony produkt wysyłany jest po sprawdzeniu zamówienia przez pracownika obsługi Sklepu (do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia Użytkownika o przyjęciu zamówienia do realizacji),

    2. przesyłki płatnej przed wysłaniem, a więc w przypadku wyboru opcji płatności: „szybkie płatności lub płatność kartą"- zakupiony towar zostaje wysłany w terminie do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowaniu na koncie Sklepu wpłaty we właściwej wysokości. 

Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sklep poinformował Użytkownika o przyjęciu zamówienia do realizacji

8.5. Czas dostawy zamówienia to czas, w którym dostarczana jest przesyłka, w zależności od wyboru opcji dostawy przez Użytkownika. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskie lub paczkomatów Inpost. Przewidywany czas dostawy zamówienia to od 24 do 48 godzin na adres w Polsce. W przypadku zamówień realizowanych do innych państw, czas ten jest uzależniony od firmy kurierskiej.

8.6. Koszty dostawy umieszczany jest na stosownym dokumencie księgowym (fakturze VAT lub paragonie) jako oddzielna pozycja. O kosztach dostawy Użytkownik informowany jest przed akceptacją zamówienia.

§ 9. Rękojmia i gwarancja.
 
9.1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi produkt wolny od wad.

9.2. Sklep jest odpowiedzialny względem Użytkownika jeśli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną.

9.3. Pod pojęciem wady fizycznej rozumie się niezgodności sprzedanego towaru z umową.

9.4. Produkty oferowane w Sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta.

9.5. Sklep nie jest gwarantem produktów. 
W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej produkt, jej warunki są udostępniane razem z produktem. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zakupionego produktu.

9.6. W przypadku stwierdzenia wady zakupionego produktu Użytkownik może żądać odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

9.7. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.

9.8. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9.9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Użytkownik może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

9.10. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, o którym mowa w pkt. 8.9 Regulaminu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

§ 10. Procedura rozpatrywania reklamacji.

10.1. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji należy przesyłać na adres: Windsport, ul. Zakopiańska 56a, 30-418 Kraków z dopiskiem REKLAMACJA SIDAS

10.2. Zgłoszenia wady można dokonać wykorzystując wzór formularza reklamacyjnego znajdującego się w zakładce „zwroty i reklamacje” umieszczonego na stronie Sklepu i przesłać go mailem lub dołączając do przesyłki. Zaleca się również dołączenie do formularza zwrotu/reklamacyjnego dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu produktu w Sklepie.

10.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi w ciągu 2 lat od daty zakupu produktów w Sklepie.

10.4. Sklep ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika, z zastrzeżeniem reklamacji Użytkownika z tytułu rękojmi, na którą Sklep odpowiada w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Użytkownika. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownik informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej. Brak zawiadomienia Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji.

10.5. Uprawnienia Użytkownika z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Użytkownika wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.

11.1. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa powyżej, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona Konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

11.2 W szczególności, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo:

a)   zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

b)   zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

c)    zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.

11.3. Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK dostępnej pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

11.4. Użytkownik będący Konsumentem może ponadto skorzystać z możliwości internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

12.1. Każdy Użytkownik, ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy sprzedaży w dowolny sposób, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania produktu. Można tego dokonać drogą mailową, telefoniczną  lub wysyłając oświadczenie w formie pisemnej na adres: Windsport, ul. Zakopiańska 56a, 30-418 Kraków z dopiskiem ZWROT

12.2. Do zachowania 14 dniowego terminu określonego w punkcie 12.1 wystarczy złożenie lub wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Windsport, ul. Zakopiańska 56a, 31-418 Kraków dopiskiem ZWROT lub adres email: zwroty@sidas.pl

12.3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi.

12.4. Zwracany przez Użytkownika produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapobiegający uszkodzeniom w trakcie dostawy. Najlepiej w opakowanie, w którym został przesłany. 

12.5. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwraca Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu z tym, że Sklep zwraca Użytkownikowi jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie Sklepu.

12.6. Pieniądze zwracane są niezwłocznie po skutecznym odstąpieniu od umowy, w terminie do 14 dni. Zwrot płatności dokonywany jest w taki sam sposób, jaki został użyty przez Użytkownika, chyba że Użytkownik poprosił o inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem pieniędzy.

12.7. Użytkownik ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep sam zaproponował, że odbierze produkt. Dla zachowania 14 dniowego terminu, wystarczy odesłanie produktu do Sklepu przed jego upływem. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

12.8. Zwrotu produktu należy dokonać na adres Sklepu: Windsport, ul. Zakopiańska 56a, 30-418 Kraków z dopiskiem ZWROT

12.9. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 13. Ochrona danych osobowych.

13.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Windsport Sp.J. z siedzibą w Krakowie (30-418) przy ul. Zakopiańskiej 56a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278080, NIP 6760030978, REGON 351007007.

13.2. Wypełnienie formularza zamówienia i akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika w celach realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw.

13.3. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzone przez Spółkę podmiotom trzecim uczestniczącym w procesie realizacji umowy sprzedaży, w celu prawidłowego ich wykonania, np. Poczcie Polskiej, przewoźnikom, firmom logistycznym, firmom obsługującym transakcje płatnicze.

13.4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sklep przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.

13.5. Każdy Użytkownik:

    1.  ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich sprostowania w sytuacjach, o których mowa w art. 13 i 16 Rozporządzenia,

    2. ma prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach, o których mowa w art. 17 i 18 Rozporządzenia,

    3. ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie drogą mailową (pod adresem: rodo@windsport.pl).

    4. ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ich przenoszenia w sytuacjach, o których mowa w art. 20 i 21 Rozporządzenia,

   5. ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

13.6.    Dane osobowe Użytkowników i Uczestników nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

§ 14. Polityka plików cookies.

14.1. Sklep zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte m.in. w plikach cookies.

14.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

14.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Uczestnika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu: Windsport Sp.J. z siedzibą w Krakowie (30-418) przy ul. Zakopiańskiej 56a.

14.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

    1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

    2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

14.5. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)    „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

b)    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

c)     „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika lub Uczestnika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

d)     „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

14.6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

14.7. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

§ 15. Warunki techniczne korzystania z serwisu.

15.1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest, o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik lub Uczestnik spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:

a) zastosowanie aktualnych wersji przeglądarek: Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Internet Explorer 11. z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies. 

15.2. Jeżeli wymagania techniczne przeglądarki Użytkownika lub Uczestnika nie zostaną spełnione, Sklep poinformuje o tym Użytkownika odrębnym komunikatem po wejściu na stronę internetową Sklepu, jednocześnie informując o konieczności zainstalowania odpowiedniej przeglądarki lub jej aktualizacji.

15.3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Serwisu oraz w celu korzystania z usług dostępnych w Serwisie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika  aktywnego konta poczty elektronicznej.

15.4. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług Serwisu należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej komputera Użytkownika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW.

15.5. Ponadto korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny itp.

§ 16. Postanowienia końcowe.

16.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2020 r.

16.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, w szczególności do zawierania i wykonywania umów sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta.

16.3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy polski sąd powszechny.

Przejdź do strony głównej
Wszystkie prawa zastrzeżone Windsport 2023 Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu